Yazı Detaylı Bilgi

  • Date: Jun 20, 2019
  • Client: Envato Group, US
  • Category:
  • Address: 2946 Angus Road, NY

ÖZGÜNLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR

Sevgili okurlar,

Bu sayıda her geçen gün önemi biraz daha artan ve iş dünyasında zorunlu hale gelen bireysel farklılığını ortaya koyma konusunu başka bir bakış açısıyla irdeleyeceğim.

Hepimizin vakıf olduğu gibi iş yaşamı asgari seviyeyi değil en üst seviyede potansiyeli kullanma çabasını gerektiriyor. Ancak ve sadece böyle olduğunda önce kendi içindeki hedefleri aşmak için uğraşan şirketler rakiplerinin karşısında sürdürelebilir bir şekilde var olabiliyor.

Gelişen teknoloji, üretimin kalitesi, müşteri tarafının beklentisiyle şekillenen iş dünyası, kendi iç dinamiklerini de her gün yenilemek zorunda. Bu açıdan bakıldığında şirketlerin ve ürünlerin markalaşma süreci değişime ayak uydurmayı da beraberinde getiriyor. Yılların klişesini tekrar etmiş olmak istmem ancak şu; Değişmeyen şey değişimdir sözü bu sayede halen tahtını koruyor.

Farklı olmak, ince nüanslarda fark yaratan, faydaya dayalı ,tüketicinin veya müşterinin ihtiyaçlarını (henüz farkında olmadığı ihtiyaçları da farkettirerek) karşılamak şirket hedeflerinin başında geliyor. Bu farklılık ‘’ÖZGÜN’ olmayı getiriyor ki bu sadece servisi yapılan ürünlerde değil, iletişimden çalışanların yaklaşımına, kurumsallıktan, değişime adapte olmaya kadar birçok parametreyi içeriyor.

Özetle şirketler;

1-İhtiyaç analizlerinde,

2-Markanın amacını ifade etmekte,

3-Sürdürülebilir sonuçlar için kurumsallık çalışmalarında,

4-Teknoloji ve çevre dostu yaklaşımlarında,

İstikrarlı ve planlı davrandıklarında ortaya bir kurum kültürü, ‘Özgün’ bir imaj ve sürekli yenilenen, çağa ayak uyduran ürünler ortaya çıkıyor.

Bütün bu sonuçların, şirketin her bir bireyinin eseri olduğunu kabul etmemiz çok önemli bir nokta. Şirketler, yönetim kademesinden en alt birimde çalışanına kadar ,bütünde yaşayan bir organizma ve kişilik sahibi olarak bir kültürü yansıtıyorlar. Bireysel marka yönetiminin farkında olan ve fırsat verilen çalışan, kendi çalışma alanında fark yaratan kişi olmaya başlıyor. İşyeri ve çalışan ilişkisinde maaş=zaman satın alma kavramlarının dışına çıkan dinamikler kurulduğunda yaşanan sonuçlar bireyden şirketlerin iş sonuçlarına direkt yansıyor. Bu özgünlük, kendi kariyer planı ve geleceğine sahip çıkan, sorgulayan, kendini geliştiren çalışanların sahip olduğu özellikler. Kişi yaptığı işe kendini daha fazla yansıttığında karşılıklı kazanma fırsatları yaratmış oluyoruz. Çalışan birey için de, markanın/şirketin gücü için de 360 derece ihtiyaçların farkında olmanın önemini görüyoruz bu aşamada. Geleceğe yönelik öngörülerini verilerle destekleyen yapılar, bu özgün duruşlarıyla içinde bulundukları sektörlerde kanat önderi ve yeni akımları başlatanlar olabiliyor. Bu özgürlüğü bizlere sağlayan temel parameter ‘özgünlük’ olarak karşımıza çıkıyor. Bireyin kendisinde veya şirketin iş süreçlerinde farkını yaratan, bunu sürdürülebilir kılan, veriler ve planlı projeksiyonlarla hareket edenler de uzun sureli kazanımlar elde ediyorlar.

Başarılı ve verimli günler dileğimle,

Zuhal Gürçimen

img-01

Key Benefits of Coaching

Help you learn and develop the skills you need to make the most of everyday life.

Empower Yourself With Coaching

Publishing packages and web page editors now use This coaching ideas away some which don’t look even slightly believable Lorem Ipsum as their default model text, and a search for Various versions have evolved over the years, sometimes by purpose practice right away living.
01

Increase Revenue

Step back from the and find some time for yourself with Lifepro.
02

Improve Morale

Step back from the and find some time for yourself with Lifepro.
03

Impact Retreat

Step back from the and find some time for yourself with Lifepro.

Results our client's report

Coaching Technology develop best version and new upgrades available. It is a long established fact that a people will be distracted by the latest upgrade technology when looking at its layout.

80 %

Improved Time Management

60 %

Increased Leadership Effectiveness

90 %

Health & Sustained Results

75 +

Confidence & Decreased Stress